Vi har fått: Kvalitetssertifikat EN ISO 9001: 2008

Media Leaders Ltd. eier det internasjonalt anerkjente sertifikatet for styringssystem av kvalitet CMS EN ISO 9001: 2008

Blant de viktigste målene for Leaders Media Ltd. tilhører å oppnå det høyeste nivået på kvaliteten på kundetjenestene. Vi fokuserer på kontinuerlig forbedring av aktivitetene i organisasjonen, og vi jobber kontinuerlig med å nå våre mål innen kvalitet på produkter og tjenester og ytelse av internasjonale kvalitetsstandarder. Resultatet av vår innsats er anerkjennelsen av kvaliteten på de leverte tjenestene, ikke bare i nettbutikkene som drives av Media Leaders Ltd. mellom kunder og innhenting av det internasjonalt anerkjente kvalitetssertifikatet. Tilfredsheten til våre kunder og alle interessenter er en grunnleggende forutsetning for vår langsiktige suksess.

EN ISO 9001: 2008 spesifiserer krav til et kvalitetsstyringssystem når en organisasjon trenger å demonstrere sin evne til konsekvent å levere produkter som oppfyller kravene til kundene, og fokuserer på å øke kundenes tilfredshet gjennom effektiv anvendelse av systemet, inkludert prosesser for oppnå kontinuerlig forbedring av dette systemet. Alle kravene i denne internasjonale standarden gjelder generelt for enhver organisasjon, uavhengig av type, størrelse og type produkter de tilbyr.

Sertifikatet bekrefter at kvalitetssystemet til Media Leaders Ltd. er i samsvar med kravene i kvalitetssystemet EN ISO 9001: 2008

iso certficiate