Personlig verneutstyr

Personlig verneutstyr - briller, hansker, dresser, skjold og annet produkt for din sikkerhet mot forurensning (fra virus osv.)